logo

Actualitat Notícies

El retoc arriba a les etiquetes dels aliments

L'obsessió per l'estèticament perfecte arriba a les baldes del súper. L'Organització de Consumidors i Usuaris ha denunciat la manipulació que hi ha en algunes etiquetes perquè l'aliment que es veu en l'envàs sembli més apetitós del que realment és.

L'organització ha arribat a aquesta conclusió després d'analitzar diversos aliments processats i comprar l'aspecte que presenta el producte en la imatge de l'envàs amb el real, amb el que hi ha a l'interior. A vegades, l'etiqueta és tan exagerada "que l'aspecte del producte no s'assembla a la realitat".

Es tracta, denúncia l'OCU, d'una pràctica estesa que és publicitat enganyosa, perquè les imatges estan tan manipulades que "indueixen a error en les característiques de l'aliment". L'organització ha posat en marxa la campanya #etiquetastrampa per a demanar "honestedat en els envasos", que aquests ofereixin una imatge real del producte, no retocada.

Retoc de xocolata

Un dels trucs més habituals és posar-li al producte més ingredients apetitosos dels que realment té. És l'exemple de les galetes amb xips de xocolata, que en el paquet sempre tenen molts més trossos que a l'interior. Igual ocorre amb les de fruita seca o llavors.

Una altra pràctica és la de posar una imatge del producte cuinat molt més deliciosa que com en realitat queda quan el cuinem. Pans que semblen més esponjosos, plats fumejants o verdures que semblen més verdes i grans del que després són en realitat.

L'article 7 del Reglament d'Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris estableix que "la informació alimentària no induirà a error sobre les característiques de l'aliment i, en particular, sobre la naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, país d'origen o lloc de procedència i manera de fabricació o obtenció", denuncien.

La Direcció General de Consum, dependent de la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, recorda que el preu del viatge combinat només podrà incrementar-se si en el contracte es recull aquesta possibilitat de manera expressa.

Així mateix, la Junta ha assenyalat en un comunicat que també es podrà justificar aquesta modificació si es produeixen canvis respecte als costos del combustible o altres fonts d'energia, el nivell d'impostos o taxes sobre els serveis o els tipus de canvi aplicables.

Amb independència de la quantia, "només serà possible un augment del preu si l'entitat organitzadora notifica a la persona viatgera, de forma clara i comprensible, les causes d'aquest increment, a tot tardar 20 dies naturals abans de l'inici del viatge combinat".

D'igual manera, Consum ha advertit que si les modificacions del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge combinat de qualitat o cost inferior, la persona viatgera tindrà*dret a una reducció adequada del preu.

D'altra banda, la Direcció General de Consum també ha informat sobre els supòsits en els quals és possible les cessions del contracte de viatge combinat a una altra persona viatgera. En aquest sentit, el referit centre directiu de la Junta d'Andalusia ha aclarit que haurà de ser comunicada a l'empresa organitzadora*almenys set dies naturals abans de l'inici del viatge.

Finalment, ha recordat a la ciutadania que, davant qualsevol dubte o consulta sobre aquest tema, es pot contactar amb Consum Respon, un servei gratuït d'informació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, impulsat per la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia.

Així mateix, es tracta d'un servei multicanal, al qual es pot accedir de forma continuada a través del número de telèfon 900 21 50 80, de la pàgina web 'www.consumoresponde.es', del correu electrònic 'consumoresponde@juntadeandalucia.es' o del perfil de Twitter '@consumoresponde'.

També es pot rebre assessorament en els Serveis Provincials de Consum presents en totes les capitals de província, així com en les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMICs), i en les organitzacions de persones consumidores i usuàries. En Consum Respon existeixen diversos articles amb informació complementària: 'http://lajunta.es/16g5d'.

Pot consultar la notícia original*AQUI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías