logo

Actualitat Notícies

IRPF de la prestació de maternitat: tots els que van reclamar podran recuperar els seus diners

Hisenda ha comunicat que retornarà l'IRPF de la prestació de maternitat i paternitat també als contribuents que ja havien reclamat sense èxit. Una bona notícia que des d'OCU aplaudim: és de justícia que els primers que van reclamar i als quals es va negar el dret a la devolució es puguin beneficiar de la decisió del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem va deixar clar que la prestació de maternitat i paternitat està exempta de tributació en l'IRPF

Els contribuents que van percebre la prestació de maternitat i paternitat a partir de 2014 poden sol·licitar la devolució de l'IRPF d'aquesta prestació. També poden sol·licitar la devolució els empleats públics que perceben permisos de maternitat i paternitat a través de les mutualitats de previsió social.

Fins ara Hisenda ha retornat més de 960 milions d'euros, a més de 700.000 afectats, però hi havia un grup d'afectats que no havien recuperat els diners del seu IRPF: els contribuents que havien reclamat i que van obtenir una resolució o sentència ferma denegatòria abans de la sentència de Tribunal Suprem, uns 8.000 usuaris, no podien aconseguir la devolució, una cosa clarament injusta.

Afortunadament, Hisenda ha decidit que, malgrat les resolucions o sentències desfavorables, també aquests contribuents recuperaran l'IRPF pagat de més, doncs el Reial decret que va fixar l'exempció de les prestacions de maternitat i paternitat és també aplicable als exercicis anteriors no prescrits, amb el que els que comptaven amb resolucions i sentències fermes en contra tenen dret a rebre la devolució. Des d'OCU celebrem aquesta decisió d'Hisenda.

Devolució d'IRPF per als exercicis no prescrits

En aquests casos, la devolució afectarà prestacions percebudes en els anys 2014 i següents i a les prestacions d'anys anteriors la prescripció dels quals es va interrompre pels recursos interposats pels contribuents, sense que s'hagin complert des de llavors els quatre anys de prescripció de la Llei General Tributària.
 

Com recuperar l'IRPF de la prestació

Si havies reclamat l'IRPF de la teva prestació i havies rebut una resposta negativa, mira com has d'actuar:

  • Els qui van cobrar la prestació entre els anys 2014 a 2017 hauran de presentar una sol·licitud de devolució a través del formulari electrònic habilitat per l'Agència Tributària. És important que els reclamants de l'any 2014 ho facin al més aviat possible, tenen menys de dotze dies per a fer-ho, perquè el seu termini acaba el pròxim 1 de juliol.
  • Per als anys 2013 i anteriors reclamats i no prescrits, els contribuents hauran de presentar un escrit de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts, indicant el seu nom, cognoms, NIF, any de percepció de la prestació i el número IBAN d'un compte bancari de la qual sigui titular. Aquesta sol·licitud es pot presentar per registre electrònic en la web de l'Agència Tributària, o en qualsevol registre de l'Administració. En cas que després de la fallada del Suprem aquests afectats ja haguessin presentat la sol·licitud, no hauran de tornar a presentar-la ara. Però si Hisenda els va negar la devolució per segona vegada, llavors hauran de remetre un escrit a l'Agència Tributària mostrant la seva oposició a la segona resolució negativa, perquè ara sí que els retornin el que els correspon.

Pots utilitzar aquest model

Encara no havies reclamat la devolució de l'IRPF? Ets a temps de fer-ho: mira com reclamar la devolució de l'IRPF de la prestació de maternitat.

Important: el termini per a reclamar la devolució de l'IRPF de la prestació de maternitat o paternitat percebuda en 2014 acaba l'1 de juliol.
Descarregar document

DOCX - Model de sol·licitud de devolució de l'IRPF de la prestació de maternitat o paternitat per a contribuents la reclamació de les quals de l'exercici 2013 o anteriors va ser denegada

 

Consulte la notícia original ACI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías