logo

Actualitat Notícies

Les millores que es demanen en la protecció dels consumidors als polítics

Endurir les sancions per infraccions i fraus de consum, impulsar el bo social, reduir les llistes d'espera, millorar l'etiquetatge dels aliments… A través de 73 mesures en matèria d'energia, salut, alimentació, habitatge, mercat digital, mobilitat, seguretat, serveis financers o consum sostenible, sol·licitem als partits polítics major eficàcia en els mecanismes de protecció dels consumidors.

Davant l'inici d'un important cicle electoral que afectarà a totes les administracions, des d'OCU hem enviat als partits polítics que concorren a les pròximes eleccions un document que recull diferents mesures i l'objectiu de les quals és millorar la defensa dels drets dels consumidors.

Creiem que és necessari dotar de més eficàcia als mecanismes de protecció dels consumidors, per a aconseguir que els seus drets bàsics s'apliquen de forma efectiva. Entre les mitjanes proposades destaquen la necessitat d'incloure la definició de consumidor vulnerable en la Llei de Defensa dels Consumidors, primer pas per a augmentar la protecció dels qui més ho necessiten.

De la mateixa forma i en línia amb les propostes de revisió de la normativa europea, pensem que és necessària una reforma i enduriment de les sancions en matèria de consum, que impedisquen que a les empreses els isca més barat pagar una multa que complir amb la normativa. En aquest sentit demanem millores en les accions col·lectives en els casos de fraus massius, com els viscuts en el cas Volkswagen, Facebook o *iDental.
73 mesures per a millorar la qualitat de vida dels consumidors

El document que hem enviat als partits polítics recull 73 propostes que abasten diferents àmbits com l'energia, la salut, l'alimentació, l'habitatge, el mercat digital, la mobilitat, la seguretat, els serveis financers i el consum sostenible, que incideixen notablement en la qualitat de vida dels ciutadans. Entre les diferents mesures destaquen:

  • Impuls del bo social: s'ha de facilitar la seua tramitació simplificant el procés amb fórmules d'aplicació automàtica com ja es fa en altres països perquè totes les famílies que el necessiten puguen accedir a ell de manera ràpida, incloent mesures que faciliten la competència.
  • Reducció de les llistes d'espera: per a aportar una major transparència en la gestió de les llistes d'espera cal desenvolupar un nou sistema d'informació en el qual s'incloga la totalitat del procés d'atenció mèdica. A més, s'ha de generalitzar de la garantia dels temps màxims d'espera.
  • Millora de l'etiquetatge dels aliments: per a afavorir els aliments més saludables incloent l'origen en els aliments processats.
  • Regulació de les Plataformes online i la nova economia: que establisca requisits de transparència en les webs de cerca i determine de forma clara les responsabilitats de les plataformes.
  • Incentius fiscals al lloguer. Per a augmentar l'oferta del lloguer, cal traure al mercat els habitatges que en l'actualitat es troben buides. La solució no és elevar els impostos sobre elles, sinó estimular a través de deduccions fiscals el lloguer d'habitatges als particulars, incloent ajudes a la rehabilitació d'habitatges que siguen posades en el mercat de lloguer.
  • Donar suport a l'ús de vehicles menys contaminants: mitjançant una fiscalitat en la qual es paguen els diferents impostos de matriculació i circulació en funció del que realment contaminen els cotxes (sense que això supose una pujada global dels impostos que es paguen).
  • Millorar la seguretat dels productes: limitant l'exposició a productes químics perillosos, reformant el marcat CE i obligant els fabricants a garantir la seguretat dels productes.
  • Creació d'una agència de protecció en l'àmbit financer: que garantisca la seguretat i restablisca la confiança en el sector financer, modifique el sistema de reclamacions dotant-les de caràcter vinculant i promoga una normativa sobre crèdit responsable que pose fi als abusos en la concessió de crèdits.
  • Desenvolupar estratègies per a incentivar al ciutadà sostenible. Incentivant fiscalment les opcions més ètiques i ecològiques, promovent la reducció del consum de plàstics, de productes envasats i sobretot millorant la informació sobre l'impacte dels diferents béns i serveis.
  • Mesures per a combatre l'obsolescència prematura: millorant la durabilitat dels productes, la reparabilitat, la informació sobre la vida útil i augmentant les garanties dels productes.

Pot consultar la notícia original ACI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías